Bestyrelsen

 Bestyrelsen pr. 25-02-2019

Formand:
Lasse K. Larsen

Kasserer:
Claus Eggert

Sekretær:
Pia Christensen

Menig:
Vibeke Grydehøj

Næstformand:
Gitte Eggert

Revisorer:
Dorthe Weber
Jørgen Roos

Kontakt detaljer; http://www.aech.dk/kontakt/