Bestyrelsen

 Bestyrelsen pr. 20-01-2020

Formand:
Lasse K. Larsen

Næstformand:
Gitte Eggert

Kasserer:
Claus Eggert

Sekretær:
Pia Christensen

Menig:
Vibeke Grydehøj

Revisorer:
Dorthe Weber
Jørgen Roos

Kontakt detaljer; http://www.aech.dk/kontakt/