Generalforsamling

Dagsorden & Referater.

Kære medlem

Hermed referat fra generalforsamlingen mandag d.21-02-2022.
Vi havde en hyggelig aften med fælles spisning inden generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

Dagsorden til Generalforsamling d.21-02-2022; Dagsorden til generalforsamling 21-02-2022

Referat fra Generalforsamling d.21.02-2022: Referat generalforsamling 21-02-2022

Vedtægter for Ærø Hundeklub d.21-02-2022: Vedtægter for Ærø Hundeklub 21.02.2022

Formandens beretning 2020 og 2021: Formandens beretning 2020 og 2021

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2022:

Kære medlem

Vedhæftet finder du indkaldelse til generalforsamling og en invitation til dig og din familie. Der er også bestyrelsens forslag til vores vedtægter samt sidste og dette års regnskaber.

Så sæt kryds i kalenderen den 21/2-22 kl. 18.00 og mød op til en hyggelig aften i vores klubhus, hvor vi kan få skudt sæsonen i gang.

På bestyrelsens vegne

Pia

Invitation: invitation spisning 2022

Dagsorden: Dagsorden til generalforsamling 2022

Vedtægter: Vedtægter for Ærø Hundeklub 25.02.2019

Forslag til tilpasning af vedtægter: Forslag til tilpasning af vedtægter i ÆCH 2022

Regnskab 2020: Regnskab 2020

Regnskab 2021: Regnskab 2021


Generalforsamling 2021:

Kære medlem

Vi har i bestyrelsen bestemt at vi ikke afholder den udskudte generalforsamling her i efteråret. Der er ikke sket så meget og vi tænker ikke at det bliver et problem at dække 2 år næste gang. De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg i vinters, kommer så på valg næste gang.

Vi afholder selvfølgelig en generalforsamling, hvis der skulle være flertal for det blandt medlemmerne.

Ellers afholder vi generalforsamling i januar 2022.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Buget 2021: Se vedhæftet Dokument: ÆCH 2021 Budget

Regnskab 2020: Se vedhæftet Dokument: ÆCH 2020 Årsd regn skab


Generalforsamling 2020:

Kære medlem

Hermed referat fra generalforsamlingen i mandags og fra konstitueringsmødet tirsdag.
Vi var 29 deltagere til spisningen og vi havde en hyggelig aften.

Kontingent opkrævninger bliver snart udsendt. Hvis du ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab, må du gerne lige sende en mail til Pia
pia@yourdesign-nordic.dk og melde fra. Vi kan oplyse at udover de sædvanlige hold, kommer der et agility hold her i foråret.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Referat fra Generalforsamling d.20 Januar 2020: Referat til Generalforsamling 2020

Bestyrelsens forslag til et banehegn: Forslag fra Bestyrelsen til banehegn

Forslag fra Pia Jepsen til banehegn: Forslag fra Pia Jepsen til banehegn

Formands Beretning 2020:Formandens Beretning 2020

Konstitueringsmødet: Konstituerings møde Januar 2020


Kære medlem

Først og fremmest rigtig godt nytår.
Vi håber at I og især jeres firbenede venner er kommet godt ind i det nye år
og vi glæder os til at se jer på træningsbanen, når sæsonen starter.

Vedhæftet er indkaldelse til generalforsamlingen d. 20/1-20 samt invitation til spisning. Det foregår i klubhuset i Ommel.
Klubben inviterer til spisning kl. 18.00 og hvis du ikke kan deltage i spisningen men gerne vil til generalforsamlingen,
Hvor vi jo også har vores årlige præmieoverrækkelse, så starter det kl. 19.00.
Der er bindende tilmelding til spisningen – se invitation.

Vi glæder os til at se jer.

Hilsen Bestyrelsen

Dagsorden Til Generalforsamling d.20 Januar 2020; Dagsorden til Generalforsamling Januar 2020

Invitation til spisning: Invitation til Spisning


Generalforsamling 2019:

Kære medlem

Hermed referat fra generalforsamlingen, hvor vi debatterede frem og tilbage om indhegning af træningsbanen. Det kræver arbejde at indhente fonde og vi var heldige at et par medlemmer meldte sig.

Vi håber at vi kan fremme det sociale liv lidt i klubben. Al samvær hvor hundene er involveret er god træning, men det er også hyggeligt lige at se hinanden an uden hunde. 27 var mødt op til spisningen i klubben og stemningen var rigtig god. Tak til Pia Jepsen for dejlig mad.

Hvis du går derude og har en god ide så kontakt bestyrelsen eller har du et forslag til en gå tur for hele klubben, så send en mail til pia@yourdesign-nordic.dk  med information, så bliver det videresendt til medlemmerne.

Skulle du have lyst til at hjælpe til ved sommerafslutningen, så kontakt også gerne Pia . Vi har brug for al den hjælp vi kan få til at få flere arrangementer op at stå.

Vel mødt på banen.

Hilsen Bestyrelsen

Dagsorden til Generalforsamling: Dagsorden til generalforsamling 2019

Referat fra Generalforsamling: Referat til Generalforsamling 2019

Formands Beretning: Formands Beretning 2019

Regnskab 2018:  Regnskab 2018

Buget 2019: Budget 2019


Generalforsamling 2018:

Referat fra Generalforsamling d 8 Januar 2018:  08-01-2018 Referat til Generalforsamling

Formands Beretning: 08-01-2018 Formands Beretning


Generalforsamling 2017:

Indkaldelse til Generalforsamling d.8 Januar 2018; 14-12-2017 Dagsorden Generalforsamling