Bestyrelsen

 Bestyrelsen pr. 22-02-2022

Formand:
Lasse K. Larsen

Næstformand:
Gitte Eggert

Kasserer:
Claus Eggert

Sekretær:
Pia Christensen

Menig:
Vibeke Grydehøj

Revisorer:
Kurt Andersen
Jørgen Roos

Revisorer Suppleant:
Lotte Svarer

Kontakt detaljer; http://www.aech.dk/kontakt/