Procedure for træner aspiranter i ÆCH (klubpolitik)

Kommende træner aspiranter skal godkendes af trænere og bestyrelsen.

Alle træner aspiranter skal gå som føl med en træner indtil det vurderes at aspiranten er klar til uddannelse.

Al uddannelse for nye træner aspiranter foregår ved DKK.

Foreningen betaler DKK kontingent og uddannelsen for aspiranten.

Foreningen har en forhåbning om at uddannede trænere deltager i foreningens frivillige arbejde efter endt uddannelse.